potloden

De rol van de ouders en/of opvoeders

De therapie start met een intakegesprek met u als ouder(s) of opvoeder(s). Daarin komen uw ervaringen met de klachten van uw kind aan de orde. Soms komen er in het eerste gesprek al nieuwe inzichten naar voren die voor u waardevol zijn in het contact met uw kind.

Op basis van het intakegesprek wordt een behandelplan opgesteld die gedurende de therapie kan worden aangevuld en bijgesteld. De therapie begint gelijk bij de eerste sessie. Na gemiddeld 3 tot 5 sessies vindt een oudergesprek plaats. Hierin worden de bevindingen op basis van de therapie besproken en komen de ontwikkelingen en de veranderingen die u bij uw kind waarneemt aan de orde. Op basis hiervan bepalen we samen hoe we verder gaan. Vervolgens vindt afhankelijk van de duur van de therapie na iedere 3 tot 5 sessies weer een oudergesprek plaats.

Tijdens het oudergesprek kunnen opvoedingsadviezen of informatie over een specifiek onderwerp worden gegeven.

Oudercoaching

Het is mogelijk dat u als ouder behoefte heeft aan meer begeleiding naast de oudergesprekken. Dit kan bijvoorbeeld zijn, omdat u het gevoel heeft vast te lopen in het contact met uw kind en u het idee heeft er zelf niet meer uit te komen. Dan is het mogelijk een afspraak te maken voor oudercoaching. Oudercoaching kan naast de therapie van uw kind plaatsvinden, maar ook als losstaand traject worden gevolgd.