indiaan

Wat is integratieve kindertherapie?

Integratieve kindertherapie is een kortdurende vorm (gemiddeld 5 tot 12 sessies) van psychotherapie en is ontwikkeld door de Nederlandse Academie voor Psychotherapie (www.academie-psychotherapie.nl). Bij de integratieve kindertherapie staat niet de methode, maar het kind centraal. Vanuit verschillende invalshoeken wordt naar het kind gekeken: het gedrag, de gevoelens en emoties, het denken en de fysieke en/of spirituele beleving. Al deze aspecten staan met elkaar in verbinding, ze kunnen niet los van elkaar worden gezien. Zo zijn gedachten en overtuigingen van een kind van invloed op zijn of haar gevoelens en bepalen die gevoelens weer het gedrag van een kind.

De integratieve kindertherapie onderzoekt de klacht(en) vanuit 6 verklaringsmodellen:

Medisch model: is er een lichamelijke oorzaak?
Stressmodel: in hoeverre zijn de draagkracht en de draaglast in balans?
Gedragsmodel: is er sprake van aangeleerd gedrag?
Cognitiemodel: zijn er beperkende gedachten en overtuigingen?
Systemisch model: welke invloed heeft het gezin en de omgeving op het kind?
Psychoanalytisch model: is er sprake van onverwerkte gebeurtenissen?

Een kind heeft altijd een goede reden om te doen zoals hij of zij doet. Hij of zij wil hiermee de omgeving iets duidelijk maken. Met behulp van de verklaringsmodellen en door echt naar het kind te kijken en te luisteren wordt dit helder. Vervolgens kijk ik samen met het kind wat het nodig heeft om weer vrij en blij in het leven te staan. Hierbij staan de eigen krachten, interesses en oplossingen van het kind centraal.