matthijs

Kenmerken van hoogsensitieve kinderen

Omdat ieder kind weer op een andere manier gevoelig is, zijn er geen kenmerken die voor alle hoogsensitieve kinderen gelden. Ik beperk me hierbij tot een aantal algemene kenmerken:

 • Gevoelig voor geluiden, geuren of aanraking met de huid (kleding bijv.)
 • Sterk waarnemen van details en veranderingen
 • Goed kunnen aanvoelen van stemmingen van anderen
 • Goed aanvoelen wat er van hun wordt verwacht (met name op school) en hieraan willen voldoen (zich aanpassen)
 • Goed kunnen inleven in de gevoelens van de ander
 • Moeite hebben met drukke omgevingen, veel activiteiten of schoolwerk
 • Behoefte hebben aan rust
 • Perfectionistisch zijn
 • Bezig zijn met 'zware' onderwerpen als het milieu, oorlogen of dierenleed
 • Maken van wijze opmerkingen
 • Een sterke intuïtie hebben
 • Een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben