dobbelstenen

De voordelen van EMDR

Het mooie van EMDR is dat het niet nodig is een nare gebeurtenis veelvuldig her te beleven. De belasting voor een kind blijft hierdoor relatief beperkt. Er wordt gewerkt met het beeld, het gevoel, de overtuiging of de fysieke sensatie die in het hier en nu als meest vervelend wordt ervaren. EMDR is daarnaast een snelle manier om een nare ervaring te verwerken.
De resultaten van EMDR zijn blijvend. Doordat het verbale aspect beperkt is is EMDR bij uitstek een geschikte behandelmethode voor kinderen.