dobbelstenen

Wat is EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization en Reprocessing. Het is een kortdurende behandelmethode om nare ervaringen te verwerken en heftige emoties te verminderen.
Wanneer klachten als gevolg van een vervelende gebeurtenis binnen 4 weken niet verminderen wordt vaak gesproken van een traumatische gebeurtenis. Het gaat hierbij vooral om de impact die de gebeurtenis op het kind heeft gehad en niet zozeer om de ernst van de gebeurtenis zelf. Zo kan een val of een ogenschijnlijk onschuldige opmerking tot langdurige klachten leiden bij kinderen. Het onverwachte en schokkende karakter van een gebeurtenis bepaalt grotendeels de impact die zij heeft op kinderen.
Ook nare ervaringen die langere tijd hebben geduurd, zoals pesten, misbruik of (getuige zijn van) geweld kunnen met EMDR worden verwerkt.
Daarnaast kan EMDR worden toegepast bij emoties die niet rechtstreeks zijn terug te voeren op een nare ervaring of waarover geen bewuste herinnering is. Hierbij kan gedacht worden aan woedeaanvallen, angsten,  onzekerheid, somberheid of verdriet.